Básničky podle abecedy - L

29.07.2012 01:54

L

Lituju Lásky, kterou jsi dal,

lituju toho, kdo si ji vzal,

lituju toho, že dokážeš milovat,

lituju toho, že nedokážeš litovat.

 

Lituju Lenosti, kterou se ulíváš,

lituju člověka, do kterého drápy pána zarýváš,

lituju, že tě vůbec někdo zná,

lituju, že se tohle může stát.

 

Lituju Lháře, který se ti postaví,

lituju jeho činy, které ale tebe proslaví,

lituju každého mistra špatnosti,

lituju toho, že rozšlapeš je na kosti.

 

Lituju Lakomce, jehož umění sis vzal,

lituj člověka, který se všeho kvůli tobě vzdal,

lituju životů, které byly zmařeny,

lituju hvězdy, díky tobě zastřeny.

 

Lituju Ledu, který ve srovnání s tebou roztaje,

lituju knihy, které skrývají tvé taje,

lituju nebe, které musí ti svítit,

lituju tebe, že musím tě líčit.

 

Lituju Litanie, jež lidé pronáší za tvou proměnu,

lituju každé zbytečné slovo, pronesené v ozvěnu,

lituju všech dobrých duší, které tě znají,

lituju jakýchkoliv projevů, jaké ti dají.

 

Lituju Lítosti, kterou se nad tebou zamýšlím,

lituju promarněného času, kdy verše vymýšlím,

lituju, že neumím než litovat,

lituju, že Lítost budu se navždy jmenovat.