Básničky podle abecedy - N

29.07.2012 01:56

N

Nesoudím Noty tvého života,

nesoudím je jako zaujatá porota,

nesoudím, když stoupají a klesají podle tebe,

když jejich zvuk nikdy nemohl vidět nebe.

 

Nesnáším Něhu, s jakou jsi mě okouzlil,

nesnáším, když dny s tebou jsi do jednoho slil,

nesnáším dobu ve tvé přítomnosti strávenou,

já musela se kvůli tobě prodírat zlou tmou.

 

Nevěřím Náhodě, jež svedla nás dohromady,

nevěřím ve tvé sliby vyřčené tady,

nevěřím už ničemu, co spojené s tebou mám,

a jen v probuzení z noční můry doufám.

 

Nechci Nebeské zámky tebou stavěné,

nechci se na tě dívat, oči zavřené

nechcou už vidět žádný svět,

jen zhasnout světla teď a hned.

 

Našeptám Nesmysly tebou vyslovené,

našeptám tvé lži pronesené,

našeptám je tobě ve spaní,

protože jsem mistr ve lhaní.

 

Netoužím Nenávidět tu, jež tady leží,

netoužím zpomalit čas, který běží,

netoužím slyšet, že naučil ses milovat,

a jen to, že to nejsem já litovat.

 

Naslouchám Nářku tvému v noci,

naslouchám, že zlepšit to není ve tvé moci,

naslouchám chmurným slovům proneseným doktory,

že tvoje láska potřebuje dostatek tvojí opory.

 

Nesoudím Nápady života, který vzal ti vše,

nesnáším, že kvůli mně jsi tehdy neměl vztek,

nevěřím ve tvé uzdravení z těchto muk,

ale přeju ti, aby utichl tvých not zvuk.