Básničky podle abecedy - U

29.07.2012 02:02

U

Usmívají se Ústa zkázy lidské,

usmívají se rty ve hře tragické,

usmívají se stíny ve tmách temných,

jen můj úsměv nebude k vám jemný.

 

Uhasím Úctu k mému soku,

uhasím váš pokus v skoku,

uhasím všechnu lásku a cit,

ne, vážně nikdy nenechám to být.

 

Unavím Úlevu ve vašich očích,

unavím výdrž, ať ve vodě se smočí,

unavím všechny tvé snahy zlepšit svůj svět,

jednou se to stane, jenom ne hned.

 

Upálím Údy tvé ve změti bolesti,

upálím všechny mé ovečky mířící na scestí,

upálím všechny v tvém okolí,

neboť si libuju v bolesti údolí.

 

Uklidím Úlisné zbytky popela,

uklidím osobu, která teď shořela,

uklidím po sobě, i když nutné to není,

neboť, že nemám konkurenci, se nikdy nezmění.

 

Ulovím Úklady a vnuknu je jiným,

ulovím údivy nad chováním stinným,

ulovím nápady z mé hlavy zase zpět,

aby nebyl stále stejně monotónní svět.

 

Udržuju Ubohost v osobnostech lidí,

udržuju chaos v lidech, kteří šidí,

udržuju napětí před mým příchodem aspoň na chvíli,

kdo mě zná? Nebo jste se nechali rozptýlit?