Básničky podle abecedy - V

29.07.2012 02:03

V

Vládnu Vláknům života tvého,

vládnu podle úsudku svého,

vládnu, abych příběhy vytvářela,

aby skončily a nové tvořily se z jejich popela.

 

Vnáším Vinu chvíli po tvém činu,

vnáším ji, aby sis uvědomil tu špínu,

vnáším zmatek, abyste zažily vzrušení,

poznali lásku a cit a srdce bušení.

 

Volám Vodu zpátky ke mně,

volám, abych obraz viděla až na dně,

vilám, neboť jenom její plynutí

dokáže určit strastí tvého života vinutí.

 

Vezmu Vadu, kterou spatřím, a narovnám ji,

vezmu pastelku a dokreslím obrázek, aby byl kompletní,

vezmu si střevíčky a budu kráčet po tvé cestě vpřed,

abych zažila, jak se cítí lidé, kteří obývají tento svět.

 

Vecpu Vzkaz do každého tvého pohybu,

vecpu tajné směry cest do tvé hlavy, jako náhod,

vecpu se do tvé cesty životem a budu ji určovat,

dokud neuhodneš mé jméno, budu tě lynčovat.