Malý-veľký slovník kmeňového jazyka

14.05.2011 19:49

yondo = syn

yende = dcéra

Ráca = úctivé označenie vlka či vlčice (používané vtedy, ak si niekto niekoho hlboko váži)

mahtar = bojovník (v časoch vojny tiež jedinci označovaní za vojakov)

merno = manžel (alebo druh)

hantalé = slovo vyjadrujúce hlbokú úctu a vďačnosť

Atanvarné = slovo vyjadrujúce mier, silu, pokoj a nádej. Slovo tiež označuje niekoho (alebo niečo), kto chráni ľud. Kedysi bola považovaná za bohyňu, ide však o výmysel. Doteraz sa však toto slovo používa na povzbudenie ducha. Tiež sa ním otvárajú a zatvárajú zhromaždenia, čoby spomienka na časy, keď sa staré zvyky dodržiavali až s posvätnou úctou.

Rauco = slovo označujúce číre zlo, teda zosobnenie diabla. Rauco je tiež názov dávnej legendy o démonovi s vlčími očami a kamenným srdcom, ktorý svojou silou dokáže vyvolať apokalypsu a zahubiť svet. 

Nissé = slovo vyjadrujúce vlastníctvo, alebo tiež označuje vlkovu družku. Vlci tým dávajú jasne najavo, že daná vlčica je len ich a ak sa jej niekto dotkne, pochodí veľmi zle. Nie všetkým vlčiciam však takýto stav vyhovuje, vzhľadom na to, že si niekedy pripadajú ako veci, ktoré vlci vlastnia. Vo väčšine prípadov však týmto slovom vlk vyjadruje lásku a úctu, ktoré k vlčici prechováva.

hosse = áno (niekedy tiež vyjadruje nesmiernu radosť)

Ingvé = slovo označujúce vodcu. Používajú ho len členovia cudzích kmeňov a vyjadrujú ním úctu, ktorú k danej osobe prechovávajú.

hínis = familiárne označenie pre deti alebo rodinu

tornié = sestra

torn = brat

Indyo = slovo, ktoré vyjadruje hlbokú úctu a príslušnosť k určitému vlčiemu rodu. Označuje "pôvodnú líniu" vlkov.

honindó = človek, ktorého niekto hlboko miluje. Až tak, že ho označuje za svoje dieťa.

nandin = slovo používané na vyjadrenie obdivu. Znamená niečo ako čarovná, obdivuhodná. Tiež by sa dalo preložiť ako víla.  

Dengwé = týmto výrazom vlci označovali jedinca, ktorý bol obdarený zvláštnou mocou, ktorá im zabezpečovala bezpečie a ochranu. Dávali tým najavo tiež jeho mocenské postavenie a úplnú oddanosť, ktorá patrila len jemu. V najstarších dobách slovo znamenalo ochranca.