Rak

20.06.2010 16:07

 

RAK v spojení:

> s Baranom: Tento vzťah môže byť romantický, ale málokedy je trvalý. Aktívny a dobrodružný Baran je pre rodinne založeného Raka príliš nespútaný. Baran tiež provokuje Rakovu žiarlivosť a môže ho i citovo zraniť. Pre trvalý vzťah býva potrebná veľká tolerancia. 

> s Býkom: Vyrovnaný Býk dokáže pochopiť náladovosť Raka a vzájomne si pomáhajú. Sú podobne založení rodinne i materiálne, dokážu získať spoločne zabezpečenie i spoločenské postavenie a vytvoriť úspešný a príjemný vzťah. 

> s Blížencami: Blíženci berú lásku ako vzrušujúcu hru, zatiaľ čo Rak ju berie smrteľne vážne. Blíženci túžia po zmene, Rak túži po istote a Blíženci uňho provokujú žiarlivosť. Sú veľmi  protikladní a ich vzťah býva prinajmenšom rizikový. 

> s Rakom: Sú rovnako citovo a rodinne založení a veľmi podobní a fyzicky i duševne sa veľmi priťahujú, ale obaja sú trochu neistí a potrebujú oporu. Ich vzťah môže byť harmonický, ale vyžaduje od oboch silu a trpezlivosť. 

> s Levom: Ich vzťah býva na začiatku prudký a vášnivý, neskôr plný porozumenia. Lev sa najviac pokúša dať Rakovi pocit bezpečia, za čo sa mu Rak odvďačí zbožňujúcim obdivom, ktorý Lev potrebuje.  

> s Pannou: Začiatok tohto vzťahu môže byť ťažký, keďže obaja sú zdržanliví a uzavretí. Ak však prekonajú túto stránku, môže byť ich vzťah príjemný. Panna mu dodá praktickosť a Rak citovosť.  

> s Váhami: V spoločnosti Váh sa citovo založený Rak môže cítiť neisto. Najviac ich predstavy o živote i túžby sú zväčša veľmi rozdielne. Láska medzi nimi je možná, trvalý vzťah však príliš rizikový. 

> so Škorpiónom: Rak potrebuje vnútornú silu Škorpióna, zatiaľ čo Škorpión oceňuje jeho stálosť a to, že mu Rak nedáva príčinu k žiarlivosti. Rozumejú si i po citovej stránke a môžu vytvoriť ideálny vzťah. 

> so Strelcom: Strelec je príliš slobodymilovný a dobrodružný pre stabilného a rodinne založeného Raka. Ich ciele a túžby sú protikladné. Tento vzťah bude Strelca čoskoro nudiť a Raka môže naopak zraniť. Pre trvalý vzťah sa nehodia. 

> s Kozorožcom: S Kozorožcom sa Rak zhoduje v názoroch na peniaze, na prácu i zábavu, je tu však riziko, že uzavretý Kozorožec nedokáže poskytnúť Rakovi také city, aké by Rak potreboval a niekedy môže Raka neúmyselne zraňovať svojím chladným prístupom. 

> s Vodnárom: Spojenie Raka s nezávislým Vodnárom nie je nikdy dlhodobé, pretože Vodnár sa snaží vyhnúť všetkým záväzkom, zatiaľ čo Rak potrebuje zázemie a túži po rodine. Najviac Vodnár je absolútne nekonvenčný a Rak má naopak vzťah k tradíciám. 

> s Rybami: Obaja sú citovo založení, idealistickí, vnímaví. Ich stretnutie v nich môže vyvolávať pocit, že sú pre seba stvorení. Dobrá perspektíva, avšak je na Rakovi, aby tento vzťah riadil, lebo Ryby sa mu môžu často vyšmyknúť z rúk.