Rímska mytológia

Rímska mytológia bola prevzatá od iných národov, vznikla hlavne zo základu gréckej a etruskej mytológie. Hlavnými bohmi boli hlavne pôvodne grécki bohovia, ktorí boli neskôr len premenovaní. Okrem toho každá domácnosť uctievala svoje vlastné domáce božstvá, teda podobne, ako to bolo aj v prípade Egypťanov. Každý z týchto domácich bohov mal svojho osobného ducha.

Svet sa podľa rímskej mytológie začína zrodením boha Ereba (Erebus, grécky Erebos), ktorý povstal z prvotného Chaosu. So svojou matkou, bohyňou temnej noci Nyx, spodil prvé elementy vesmíru: večné svetlo Aitheru (latinsky Aethera) a jasný deň Hémer.

Náboženská tolerancia platila aj na niektoré božstvá okolitých národov, napríklad pre egyptskú Isis (známa tiež ako Eset alebo Izis, božská matka), alebo pre perzského Mithru, či pôvodne frýgsku bohyňu Kybelu (alebo tiež "Matku Zeme"). Bohov upokojovali obeťami - pán každého domu robil obete týmto bohom kvôli ochrane svojej rodiny a rímsky cisár pôsobil ako najvyšší kňaz, bol teda považovaný za boha.

 

Napriek tomu, že väčšina bohov rímskej mytológia bola a stále je stotožňovaná s gréckymi bohmi, stále sa v jednotlivých vzťahoch a schopnostiach objavujú určite odchýlky - či už menšie, alebo oveľa väčšie. Poďme sa teda pozrieť na najvýznamnejších bohov:

 • Saturn (gr. Kronos) - bol starorímsky boh roľníctva, úrody a času. Stotožňovaný bol s bohom Kronom, no na rozdiel od tohto gréckeho "požierača vlastných detí", bol čas Saturnovej vlády označovaný ako "zlatý vek ľudstva". Na jeho počesť sa až do príchodu kresťanstva konali slávnosti zvané Saturnálie, ktoré nezriedka trvali aj celý týždeň a za času ich konania dostávali otroci na jeden deň symbolickú slobodu. Zvyčajne bol zobrazovaný v podobe starého muža s kosákom alebo záhradníckym nožom v ruke. Jeho manželkou bola bohyňa Ops. Bola podľa neho pomenovaná planéta Saturn a sobota (v angličtine Saturday).

 • Ops (tiež známa ako Opis; gr. Rhea) - bola bohyňou úrody, symbolom plodnosti a hojnosti. Do jej svätyne nemal prístup nikto okrem najvyššieho kňaza. Medzi jej atribúty patrí kukurica alebo žezlo, ktoré drží v ruke. Väčšinou sa zobrazuje sediaca.

 • Jupiter (alebo Jovis; gr. Zeus) - bol bohom hromu a blesku, ochranca štátu (predovšetkým Rímskej ríše), rodiny, domu a pohostinstva. Najskôr bol však spájaný so živlami. Najvyšší z bohov, Saturnov syn, manžel Juno. Keďže bol označovaný za darcu víťazstva, snažili sa ľudia nakloniť si jeho predovšetkým usporadúvaním hier. K jeho atribútom patrí blesk a z vtákov orol, ktoré sa neskôr stali symbolmi rímskej armády. Bol taktiež zobrazovaný ako boh premenený na orla, ktorý v drápoch držal blesk. Jeho posvätný strom je dub. Spolu s Marsom a Quirinom bol považovaný za ochrancu Ríma.

 • Neptún (gr. Poseidón) - bol bohom riek a neskôr aj morí. Bol spojovaný s koňmi, takže ho taktiež považovali za boha koní a jazdy na koni. Niektoré legendy hovoria, že Neptún bol dažďom, ako protiklad k svojmu bratovi Jupiterovi, ktorý predstavoval jasnú oblohu. Rovnako ako grécky Poseidón, aj jeho znakom je trojzubec. Jeho manželkou bola bohyňa prameňov Salacia, avšak vplyvom gréckych mýtov ju neskôr vystriedala Amfitríta. Salacia sa neskôr stala len jednou z radových bohýň vôd.

 • Pluto (alebo Orcus; gr. Hádes) - bol bohom podsvetia, ktorý vznikol najmä vplyvom gréckych mýtov. Podľa najstarších rímskych legiend nemalo podsvetie, kde sídlili duchovia zomrelých, žiadneho vládcu. Pluto prišiel na scénu až oveľa neskôr na obraz Háda. Mal s ním veľa spoločných vlastností, dokonca uniesol svoju budúcu manželku Proserpinu (gr. Persefona).

 • Juno (gr. Héra) - bola hlavnou bohyňou a takisto kráľovnou bohov, bola manželkou a zároveň aj sestrou Jupitera. Rovnako ako Jupiter, aj Juno mala schopnosť vrhať blesky. Často bývala zobrazovaná so zbraňou v ruke a v kozej koži, čo bola časť oblečenia, ktorú si rímski vojaci obliekali v bitkách. Predpokladá sa, že Juninou doménou bola pôvodne živá sila alebo mladosť. Neskôr bola považovaná len za kráľovnu bohov a patrónku neviest, rovnako aj manželstva, ochrankyňou financií, bohyňu osudu a za "tú, ktorá privádza deti na svet". Bol jej zasvätený šiesty mesiac v roku a vo väčšine jazykov je tento mesiac pomenovaný po nej (z latinského June).

 • Mars (gr. Áres) - bol pôvodne bohom jari, slnka a letného obdobia, taktiež úrody a plodnosti. Ako ochranca pred zimou, hladom a ďalšími pohromami bol často zobrazovaný ako bojovník s kopijou, prilbicou a štítom - preto bol neskôr, hlavne kvôli gréckemu vplyvu, považovaný za boha vojny a poľných prác, hoci sa schopnosťami podobal skôr Apollónovi. Bol synom najvyššieho boha Jupitera a jeho manželky, bohyne Juno. Marsovou manželkou bola bohyňa Bellona, niektoré zdroje ju však označujú za jeho sestru. Mars bol najvýznamnejší rímsky boh, pretože bol považovaný za otca Romula a Rema, zakladateľov Ríma.

 • Minerva (gr. Aténa) - bola bohyňou remesiel a umenia, obchodu a obrany. Pôvodne etruská bohyňa (Menrva), ktorú prevzali Rimania a vďaka gréckemu vplyvu bola stotožnená s Aténou a tým sa stala panenskou bohyňou múdrosti, hudby, poézie a ochrankyňou Ríma. Spolu s Jupiterom a Juno patrila k tzv. "Triáde", teda k božstvám, ktoré boli najviac uctievané Rimanmi. Posvätné zviera spájané s Minervou je sova, pomenované ako "sova Minerva", čo symbolizuje spojenie s touto bohyňou a hlavne múdrosťou.

 • Bakhus (gr. Dionýzos) - bol starorímskym bohom vína, vinohradníctva, úrody, plodnosti a zábavy. Báje mu pripisujú objavenie viniča. Tí, ktorí ho uctievali, sa oddávali divokým výstrelkom, pri ktorých odhadzovali zábrany a niekedy aj svoju pravú identitu. Oslavy Bakcha a vína - backchanálie - sa v cisárskom Ríme zmenili na divoké orgie, takže boli neskôr zakázané. Keďže bol Bakchus aj bohom plodnosti, mal veľké množstvo mileniek. 

 • Apollo (gr. Apollón) - bol bohom svetla a bol považovaný za vodcu múz. K jeho atribútom patrí labuť, vlci, delfíny, luk so šípmi, vavrínový veniec, citara, či dokonca lýra. Ďalším z jeho symbolov bola trojnožka, na znázornenie prorockej sily. V umení bol Apollo často dávaný do protikladu s Bakchom, pretože je spájaný s harmóniou, poriadkom a rozumom, kým Bakchus sa riadil hlavne vínom, emóciami a chaosom.

 • Merkúr (gr. Hermes) - bol bohom obchodu a zisku. Zobrazuje sa s okrídleným klobúkom alebo sandálmi a žezlom s dvomi hadmi.

 • Ceres (alebo Cerera; gr. Demeter) - bola bohyňou poľnohospodárstva a úrody. Od názvu jej sviatku (lat. Cerealia) je odvodené slovo cereálie (kvôli spojitosti s obilninami). 

 • Diana (gr. Artemis) - bola panenskou bohyňou lovu a mesiaca, obvykle vyobrazovaná s lukom a v doprovode dvoch psov alebo iných lesných zvierat, ktoré vždy boli v páre. Mala brata, dvojča, Apolla. Spolu s vodnou nymfou Egeriou a bohyňou lesov Viribus sa zaprisahala, že ostane pannou. V mytológii sa toto ich "spojenectvo" tiež nazývalo dea trivia (= trojcestná), čo môže pripomínať bohyňu Morrigan z keltského panteónu. Diana bola obľúbenou postavou mýtov a legiend, medzi najobľúbenejšie patrila povesť o lovcovi Acteonovi, ktorý ju videl, ako sa kúpe nahá. Diana ho premenila na jeleňa a toho potom roztrhali jej vlastní psy.

 • Kupido (alebo Amor; gr. Eros) - bol bohom túžby, erotickej lásky, príťažlivosť a lásky. Je často označovaný za syna bohyne lásky Venuše. V rímskej mytológii bol zobrazovaný ako tučný chlapec a lukom a šípmi, ktoré predstavovali zdroj jeho sily - osoba, alebo dokonca božstvo zasiahnuté Kupidovým šípom zahorí nekontrolovateľnou túžbou. V súčasnosti sa Kupido stal maskotom dňa sv. Valentína. 

 • Venuša (alebo Venus, gr. Afrodita) - bola pôvodnou bohyňou jari, lásky, sexu, ženskosti, prosperity a krásy. Neskôr bola považovaná za ochrankyňu manželstiev a mala úlohu "Pramatky" alebo tiež "Rodičky". Prostredníctvom svojho syna Aeneasa (ktorý prežil pád Tróje a potom sa odplavil na územie Rímskej ríše) sa stala matkou rímskeho ľudu. Sám Júliu Caesar vyhlasoval, že Venuša patrila k jeho predkom. 

 • Faunus (gr. Pan) - v starorímskej mytológii a mýtoch bol Faunus rohatý boh lesov, polí a lúk. Bol jedným z najstarších rímskych božstiev. Podľa niektorých mýtov mal Faunus sestru Faunu (ktorú zase iné príbehy označovali za jeho ženu alebo dokonca dcéru). Fauna sa neskôr stala ekvivalentom pre živočíšnu ríšu, ktorú jej brat ako boh lesov ochraňoval.

 • Flóra - bola bohyňou kvetín a jari. V rímskej mytológii bola pomerne malou postavou, väčšinou splývala s väčšinou ženských božstiev tohto panteónu, avšak jej spojitosť s príchodom jari jej dávali značnú dôležitosť, ktorá sa spájala hlavne s týmto obdobím roka. Oslavy jej sily, Florálie, trvali niekoľko dní a oslavovali pri nich kolobeh života, pitia a kvetov. V súčasnosti sa jej meno spája s termínom flóra, ktorá predstavuje všetko z rastlinnej ríše. 

 • Jánus (alebo len Janus) - bol bohom začiatkov a všetkého začínajúceho, ochranca dvier a prechodov, brán, potom bohom koncov a toho, čo končí a času. Zvyčajne je zobrazovaný ako muž s dvomi tvárami, keďže sa pozerá do budúcnosti rovnako ako nazerá do minulosti. Keďže bol aj bohom žiatku a konca všetkých konfliktov (alebo vojen), takisto bol aj bohom vojen a časov mieru. Dvere na jeho chráme boli otvorené v čase vojny, ak však boli zatvorené, znamenalo to, že vládol mier. Rimania po ňom pomenovali mesiac Január (lat. Ianuarius) - aby si ho uctili a tiež kvôli jeho spojitosti so začiatkami. (Január = začiatok nového roka)

 • Pomona - bola bohyňou sadov, záhrad a ovocných stromov. V niektorých legendách bola opisovaná ako lesná nymfa. Obyčajne je vyobrazovaná s misou ovocia, čím predstavovala hojnosť alebo bohatstvo. K jej atribútom patrí aj roh hojnosti. 

 • Priapus (alebo Priapos) - rímsky boh plodnosti, ochranca dobytku, rastlín, záhrad a mužských pohlavných orgánov. Priapus je zobrazovaný so stoporeným penisom, väčšinou vskutku až príliš obrovským. Jeho meno sa stalo ekvivalentom nehanebnosti a oplzlosti (v angličtine priapism).

 • Proserpina (gr. Persefona) - bola bohyňou obilia (zŕn) a poľnohospodárstva. 

 • Silvanus - bol bohom lesov a polí. Ochrancom lesov, bdel hlavne nad sadmi a divoko rastúcimi stromami. Takisto ochraňoval farmárov. Častokrát bol stotožňovaný s bohom Faunom, avšak Silvanus bol obľúbenejší. 

 • Sol (gr. Hélios) - bol bo slnka a slnečného svitu

 • Vesta (gr. Hestia) - bola panenskou bohyňou rodinného krbu, domova a rodiny. Jej prítomnosť bola zobrazovaná ohňom v krbe, ktorý nikdy nesmel vyhasnúť, hlavne v srdci jej chrámov. Preto v jej chráme neboli jej sochy alebo iné podobizne okrem plameňov. Zaujímavosťou je, že do jej svätine nikdy nesmel vstúpiť žiadny muž. 

 • Vulcanus (gr. Héfaistos) - bol bohom ohňa, hlavne ohňa v sopkách. Často je zobrazovaný s kováčskym kladivom, keďže ho považovali aj za boha kováčstva. Podľa legiend bol zručný v práci s kovom.

 • Fortuna - bola bohyňou náhody, osudu, jej perzonifikáciou je šťastie, nádej v dobrý koniec a zosobňuje tiež nevypočítateľnosť života. Väčšinou je zobrazovaná zahalená a slepá, čo predstavuje moderné spojenie so spravodlivosťou. 

 • Victoria (gr. Niké) - bohyňa víťažstva

 

Okrem známejších či menej známy božstiev tiež z rímskej mytológie môžeme poznať tieto bytosti:

 • Parky (gr. Moiry) - sú tri sudičky, ženské zosobnenia osudu, v Anglicku sú často označované ako Fartes. Osud kontrolujú metafyzickou niťou života každého smrteľníka a nesmrteľníka od narodenia až po jeho smrť. Dokonca aj bohovia sa ich obávali. Sú tri:

                    Nona (gr. Klotho), ktorá spriadala niť života

                    Decima (gr. Lachesis), ktorá merala dĺžku života

                    Morta (gr. Atrpos) - ktorá strihala niť života a určovala dĺžku života 

 • Faunovia - veľmi podobní satyrom. Mali napol ľudské a napol capie telo, hrali na píšťaľky a tancovali s nymfami. Legendy tvrdia, že bdeli nad mužmi, ktorí cestovali sami a takisto pomáhali tým, ktorý to pri túlaní v lesoch najviac potrebovali. Pomáhali im nájsť správnu cestu.

 

Zdroj: www.sk.wikipedia.org; www.cs.wikipedia.org; www.en.wikipedia.org

 

 

Fotogalerie: Rímska mytológia