Indigová

Indigová - zodpovednosť

Potenciál  – zodpovednosť za ostatných

Často býva zložité rozhodnúť, či je táto farba farbou základnou preto, že sa niekedy javí ako nachovo zafarbená. Pretože je to farba teplá, uzdravujúca a súvisejúca s výchovou a vyživovaním, ľudia s touto farbou obvykle končia v nejakom zamestnaní humanitárneho typu. Radi pomáhajú a podporujú ostaných a ich najväčšou radosťou je, keď sú obklopení ľuďmi, ktorých majú radi.

Negatívnou vlastnosťou indigovej farby je neschopnosť povedať nie.Títo ľudia bývajú ostanými zbavovaní svojich výhod veľmi ľahko.

 

Indigová - prežarujúca

Ľudia s vyžarujúcou farbou indiga radi pomáhajú ostatným, zvlášť tím, o ktorých sa majú starať. Radi riešia rodinné otázky a v rodine sú to obvykle oni, ktorým sa zverujeme so svojimi problémami.

 

Ostro-indigová - záujem o ostatných

Tmavá-indigová - duchovné vedomie

Kalná-indigová - strata ilúzii

Priezračne-indigová - pokoj

Sýto-indigová - samostatnoť a zodpovednosť