Zlatá

Zlatá - múdrosť

Potenciál - bez hraníc

Zlatá ako základná farba aury je najsilnejšia farba zo všetkých. Dáva ľuďom schopnosť zaoberať sa úspešne veľkými úlohami a uskutočniť prakticky všetko, čo ich napadne. Títo ľudia sú pokojní s vlastným osobným kúzlom, schopní tvrdo pracovať a riadiť prácu iných. Svoj najväčší úspech dosahujú obvykle v neskorších rokoch svojho života. Neprekvapuje, že svätožiare okolo hlavy svätých a duchovne založených ľudí sú obvykle zlaté, označujúcu ich neobmedzený potenciál.

 

Zlatá - prežarujúca

Ľudia, u ktorých prežaruje zlatá farba v aure, majú radi podnikanie vo veľkom meradle. Hľadajú príležitosti, ktoré by im dali rozlet a vytiahli ich z ich pohodlia.

 

Jasne-zlatá - dobrý intelekt a schopnosť predávať znalosti ostatným

Priezračne - zlatá-pozitivita a podpora ostatných

Sýto-zlatá - idealizmus a zásadovosť

Žlto-zlatá - spokojnosť a fyzická pohoda