Fénix

Každý z nás určite počul o tomto mytologickom vtákovi. Nachádzame ho v rôznych gréckych bájach, kde pomáhal. Podľa týchto príbehov práve jeden vták Fénix pripadal na jednu dedinu a ochraňoval ju a v prípade potreby poskytoval útechu. Fénix bol jedno úžasné stvorenie. Bol to obrovský vták (dokonca väčší ako Pštros), ktorého perie malo zlato-červenú farbu, ktorá vyzerala ako plamene. Dokonca sa hovorilo, že Fénix skutočne horel, bol v plameňoch. Žil na odľahlých miestach, väčšinou v jaskyniach alebo na vysokých stromoch. Povráva sa, že s ľuďmi prichádzal do styku jedine vtedy, keď ho naozaj potrebovali. Fénix mal emócie, ako jedno z mála zvierat. Dokázal súcitiť s často ťažkými ľudskými osudmi a dokázal roniť slzy, ktoré dokázali vyliečiť akékoľvek zranenie. Dokonca tieto slzy dokázali oddialiť aj smrť. Nedajte sa však oklamať, on nepomohol každému. Dokázal nejako vycítiť, či ten ktorý človek hovorí pravdu, alebo nie. Tí, ktorí jeho pomoc skutočne potrebovali ju aj dostali, ale tí, ktorí ho chceli využiť alebo dokonca zabiť postihol krutý osud. Podľa niektorých zdrojov dokonca takýto ľudia zomreli.  Pravdou však ostáva, že tento vták bol skutočne magický s mocou akú nemal žiadny človek. Fénix bol dlhoveký, dokonca nesmrteľný. Je pravda, že starol a zomrel. V deň svojej smrti si – podľa rôznych zdrojov – vytvoril zo svojho peria niečo ako hniezdo na najvyššom strome a tu čakal. Na úsvite svojho posledného dňa, keď sa ho dotkli prvé lúče slnka, zhorel. Podľa vás proste zomrel, ale to je hlúposť. Ak jeho popol ostal tam, kde bol, do večera sa z popola narodilo malé vtáčatko, ktoré sa v priebehu troch dní premenilo na dospelého Fénixa. Preto bol nesmrteľný. Fénix pomáhal dobru, bol dobrý a ušľachtilý a dokázal rozpoznať lož od pravdy a ovládal mocnú mágiu. Preto ho chceli ľudia chytiť a uväzniť, aby im slúžil v ich vlastných podlých záujmoch. Tento tvor sa však nedal chytiť, na to bol obdarený až prílišnou inteligenciou. Podľa rôznych zdrojov tiež dokázal uniesť veľké bremeno.

Podobne ako všetky mýtické postavy, aj táto postupne padala do zabudnutia až sa na ňu takmer zabudlo. Ľudia si vytvorili vlastné obrazy, ako asi vyzerali, dali mu rôzne schopnosti, či nedostatky.

Svoj obraz o tejto úžasnej bytosti poskytla aj J. K. Rowlingová  v knihe Harry Potter a Tajomná komnata, kde Fénix pomôže a uzdraví Harryho. Podľa jej predstavy však Fénix nebol ohnivý, a nebol ani veľký ako Pštros. Bol to vták, ktorý mal červené perie a ktorý pomohol tomu, kto jeho pomoc skutočne potreboval. Narodil sa z popola, odniesol štyroch ľudí. Takýto obraz poskytla pani Rowlingová a podľa mňa, je to veľmi dobrý obraz, pravdivý obraz. Takto Fénixa vidíme aj my ostatní. Teda, aspoň väčšina z nás.

Či už existoval alebo nie, bol úžasným stvorením a navždy ním ostane. Nesmrteľný, magický pomocník tých, ktorí to najviac potrebujú. Často krát by som aj ja potrebovala podobné stvorenie.

- by Lili -

Fotogalerie: Fénix